מפגש מנהלי סניפים שהתקיים בסניף ב"ש ביום ד' 14/06/17