נוהל מס' 1 – נוהל תקציב סניפי

17/11/2013
1.קופה קטנה:

למימון פעילות שותפת(כגון כיסוי נסיעות מרצה,כיבוד קל למפגשי חברי הסניף,דיוור ואחרות) יקבל הסניף מגזבר העמותה קופה קטנה בסכום של עד 2000 ש,ח(הסכום יעודכן מדי פעם על ידי הגזבר לאור האמצעים העומדים לרשות העמותה). יש לדווח על הוצאות בצירוף חשבונית כתנאי לאישור ההוצאה. הקבלות יימסרו מדי חודש ע"י גזבר הסניף לידי גזבר העמותה, המאשר את ההוצאה ומשלים הסכום של הקופה הקטנה.

2. הסעות חברים למפגש החודשי של הסניף.

קיימת אפשרות לקבלת עזרה במקרים מסוימים בהתאם לאפשרויות,למידת חומרת הבעיה ולריחוק הישובים ממקום הפעילות-ויש לקבל לכך אישור מראש מגזבר העמותה .

3. הוצאות פיתוח.

בתאום עם מנהל הפיתוח והתפעול של העמותה,ניתן לשלם להוצאות מדריך להפעלת פעילות חריגה ,למשך עד 3 פעילויות רצופות ראשונות.יש לתאם פעילות זו מראש ע"י ראש הסניף עם גזבר העמותה.אם פעילות זו מופעלת בשלבי הקמת סניף חדש,תתואם ההוצאה מראש ביוזמת מנהל הפיתוח והתפעול-עם גזבר העמותה.

4.הוצאות סניף אחרות.

הוצאות לכיסוי נושאים אחרים כגון:דמי שכירות,תשלום למקום מפגש,שכירת ציוד הגברה,תקציב מסיבות,השתתפות בעלות טיולים שמארגן הסניף,הוצאות ציוד משרדי ושונות,יתואמו מראש ישירות בין גזבר הסניף לגזבר העמותה ובאישורו,כשהקבלות יועברו לידיו.

5.הוצאות טלפון של ראש הסניף.

יסופק לראש הסניף טלפון נייד שעלות השימוש בו ישולמו ע"י העמותה באמצעות הגזבר.במקרים בהם הטלפון הנייד בבעלות ראש הסניף,הפעלתו תכוסה ע"י העמותה ,בטיפולו של גזבר העמותה. אם ראש הסניף מסיבה רפואית יעלץ להשתמש בטלפון קבוע ולא במכשיר נייד, יינתן החזר סכום חודשי שייקבע מדי פעם ע"י גזבר העמותה.חשבון טלפון בו נעשה שימוש יועבר במקרה זה בחברת הטלפונים על שם עמותת חולי פרקינסון בישראל(פרטים ניתן לברר עם גזבר העמותה)

דלג לתוכן
הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.