נוהל מס' 4 – כללים למתן הנחות בכנסי העמותה

20/11/2011

כללים לגבי מתן הנחות בכנסי העמותה
1. נושא הנוהל: הגדרת מסגרות תקציביות וכללי מתן הנחות למשתתפי כנס בעמותה.

2. דברי רקע: מדי שנה מתקיימים כנסי העמותה הנמשכים כשבוע והנערכים במלונות ברחבי הארץ.ההשתתפות מיועדת לחברי העמותה וההרשמה קשורה בתשלום המיועד לכיסוי הוצאות הכנס.חלק קטן מהחברים פונים לקבלת הנחה על דמי ההשתתפות,בגלל מצב כלכלי קשה המגביל את יכולתם לכסות במלואן את הוצאות ההשתתפות בכנס. 

3. מגבלות תקציביות.
כלל סכומי ההנחות שינתנו לחברים לא תעבור אתשווי החדרים שבהסדר עם המלון.לא יינתן סבסוד מהתקציב השנתי של העמותה.

4. דרך מתן ההנחות.

א. כל פניה תועבר לגזבר העמותה על ידי המבקש או על ידי ראש הניף בו הוא רשום עד למועד של שבועיים לפחות לפני תאריך פתיחת הכנס.
ב. לאור העובדה שהנהלת העמותה מאמינה לחברים בנושא מצוקתם,ובהעדר כל דרך מעשית לבדיקה ענינית של מצבו הכלכלי של הפונה,נוהל זה קובע שההנחה שתאושר על ידי הגזבר תימצא בין 2 המגבלות שלהלן:
– הסכום ייקבע מחלוקת גובה ההסדר שמקבלת העמותה מהמלון – למספר מבקשי ההנחה כלומר מספר האנשים(הכוללים מלווה,מטפל לפי הצורך לכל מקרה).

.
– ההנחה לא תעלה בשום מקרה על 40% לכל היותר מדמי התשלום הרגיל של משתתפי הכנס.

 

דלג לתוכן
הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.