נוהל מס' 7 – גביית דמי חבר

21/01/2013

1.   מטרה

מטרת הנוהל להסדיר הליך גביית דמי החבר בעמותה.רק חברים המשלמים דמי החבר רשאים לסבסוד מהעמותה לממון פעילותם בה.

.2 שיטת הגבייה

האחראי על עדכון מצבת חברי העמותה במערכת המחשוב,יוציא בהתחלת חודש נובמבר מדי שנה מכתב לכל אחד מחברי העמותה. המכתב יכלול מעטפה להחזר בגוביינה. תוכן המכתב יבהיר שהתשלום מיועד לשנה המתקרבת ויפרט דרכים חלופיות לביצוע התשלום לבחירת החבר: בצק, במזומן או דרך כרטיס אשראי. למקרה השלישי,יפרט המכתב פרטי הטלפון בעמותה שמולו ניתן לבצע מיידית התשלום. המכתב יפרט את סכום התשלום כפי שייקבע מדי פעם על ידי מזכירות העמותה. לשני המקרים האחרים, החבר יוכל להכניס התשלום למעטפה המוכנה שנשלחה לו ולשלוח בדואר רגיל. עם קבלת התשלום בידי הגזבר, יפיק לחבר קבלה על התשלום.

3.תפקיד ראשי הסניפים בהליך הגבייה.

תפקיד כל ראש סניף לעקוב אחרי מצב ביצוע התשלום של חברי סניפם ע"פ נתוני מערכת המחשוב, ולהיות בקשר אישי עם המאחרים בביצוע התשלום בכדי להבטיח שאי-תשלום לא נגרם מחסך הדעת של החבר.

4. חברות בעמותה בפועל, במובן של שילוב החבר בפעילויותיה במימונה, מותנה בביצוע תשלום דמי החבר עד לתחילת השנה האזרחית (ה1 לינואר בכל שנה). התשלום הוא עבור שנה קלנדרית מה-1 לינואר עד ה-31 לדצמבר או חלק מזה, הסבסוד בפועל יתאים לקבלת התשלומים בפועל.

דלג לתוכן
הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.