זכויות מתמודד הפרקינסון במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי

פרויקט פרסום זה מומן על ידי מועצת הבריאות

טיפולים מאושרים לפרקינסון ונכללים בסל הבריאות

מונגש לכלל מתמודדי הפרקינסון בישראל ובני המשפחות להגברת מודעות ציבורית לזכאות לטיפולים במסגרת חוק בריאות ממלכתי- ״סל הבריאות״

באדיבות משרד הבריאות

לפי ההיפותזה של איזון דופמין-אצטילכולין, במוח קיימים שני מעבירי מסרים כימיים  (messengers)  :  דופמין (Dopamine) ואצטילכולין (Acetylcholine) שפועלים תוך איזון להעברת מסרים בין תאי עצב ובין שרירים. מסרים אלה מאפשרים לנו לבצע מגוון של תנועות מתואמות.

אצל חולי פרקינסון האיזון הזה מופר בגלל אובדן של חלק מן התאים יוצרי הדופמין. התוצאה באה לידי ביטוי בנוקשות שרירים, איטיות של התנועה, קשי בהתחלת תנועות, נטייה לבצע תנועות קטנות יותר ואצל חלק מן החולים רעד. 

המטרה העיקרית של הטיפול התרופתי במחלת פרקינסון היא להחזיר לקדמותו את האיזון בין הדופמין לאצטילכולין. ניתן להשיג זאת על ידי העלאת רמת הדופמין המגיעה למוח, עירור (stimulation) החלקים של המוח שבהם פועל הדופמין, או על ידי חסימת פעולתו של האצטילכולין.

במסמך זה תמצאו פירוט התרופות והטיפולים הנמצאים בסל הבריאות ע"פ החלוקה  הבאה:

1.    טיפול פומי (בכדורים)

2.    טיפולים מתקדמים

3.    טיפולים לא תרופתיים