גופי מחקר ומחקרים בארץ ובעולם

מחקרים קליניים בישראל

medical-research.co.il הינו אתר ייעודי לאיתור מחקרים רפואיים (מחקר קליני) בישראל ולגיוס מועמדים למחקרים קליניים באמצעות האינטרנט.
מטרת המיזם: קידום המחקר הקליני והרפואי בישראל, הרחבת מודעות הציבור למחקרים קליניים המתקיימים בארץ, ושיפור היכולת לגייס מטופלים. זאת, באמצעות כלי שיתוף מידע מתקדמים ובניית בסיס מידע בעברית למחקרים קליניים המתקיימים בארץ, תוך היצמדות לאתר –  www.clinicaltrials.gov


The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

הארגון ע"ש מייקל ג'י פוקס מוקדשת לקידום מציאת מרפא למחלת הפרקינסון. הארגון, אשר השקיע עד היום קרוב ל-179 מיליון דולרים בחקר מחלת הפרקינסון, הפך עם השנים למממן הפרטי הגדול ביותר בעולם של חקר מחלת הפרקינסון. (מתוך ויקיפדיה)


National Parkinson Foundation USA

ארגון  אמריקני למחקר, חינוך ותמיכה בהקשר של מחלת הפרקינסון


The  Morton Apfeldorf Parkinson's Support Foundation