קיץ הגיע - ג'ודי פז-רוטנר

26-01-2015

הקיץ כבר הגיע
עומד על סף דלתי
חום ושרב מתישים אותי
אייך אחצה את הדרך
והאביב שכח לבוא

שדות לא הוריקו
פרחים לא פרחו

לא אפתח לו את השער
לא אפתח צוהר לשווא
מחכה לאביב שיגיע
מחכה שיחלוף לו הסתיו

שדות לא הוריקו
פרחים לא פרחו

על הסף מתנדנדת
בשדות היבשים צופה
מתי כבר תגיע פריחה רעננה
אוכל לצעוד בדרכי החדשה

שדות לא הוריקו
פרחים לא פרחו