זכויות חולי פרקינסון בישראל: המדריך שיעשה לכם סדר

קצבת נכות ופטור ממס בתנאים מסוימים הם רק חלק מההטבות להן זכאים חולי פרקינסון. מידע על כך תמצאו בסקירה זו וגם במדריך המקצועי המקיף שערך עו"ד רפאל אלמוג.  

מחלת הפרקינסון היא מחלה כרונית קשה שלרוב תוקפת בני 40 ואילך, ושכיחותה עולה עם הגיל. הלוקים במחלה סובלים מניוון הדרגתי במערכת העצבים, וכתוצאה מכך כושר התנועה שלהם ותפקודם הגופני, הנפשי והמנטלי הולכים ומתדרדרים עם הזמן. למרבה הצער, בשלב מסוים, עשויים חולי הפרקינסון לאבד את יכולת התפקוד העצמאית שלהם.

נוכח הקשיים המרובים עמם מתמודדים חולי פרקינסון וקרוביהם, זכאים חולים אלה למספר הטבות מהמדינה. כמו כן, הם עשויים להיות זכאים לתגמולי ביטוח, לרבות ביטוח סיעודי מחברות הביטוח הפרטיות.

באמצעות הסקירה הנוכחית תוכלו לערוך היכרות ראשונית עם הזכויות העיקריות של חולי פרקינסון בישראל. למידע מפורט יותר מומלץ להוריד את מדריך הזכויות המקצועי לחולי פרקינסון שערך עורך הדין רפאל אלמוג, בהתנדבות, במטרה לסייע לחולי פרקינסון ומשפחותיהם.

קצבת נכות כללית

המוסד לביטוח הלאומי מעניק קצבת נכות כללית חודשית למי שאיבדו מכושר ההשתכרות שלהם כתוצאה מליקוי פיזי או נפשי. נכון לשנת 2016, הסכום החודשי הבסיסי של הקצבה נע בין 1,405 ש"ח ל-2,342 ש"ח וגובהו תלוי בדרגת אי-הכושר שנקבעה למבקש הקצבה. לעיתים, מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר מלאה עשוי להיות זכאי לתוספת לסכום זה.

גם חולי פרקינסון זכאים לקצבת נכות כללית, כל עוד הם עומדים במספר תנאים כלליים מצטברים.

תחילה, יצטרך מבקש הקצבה להוכיח בביטוח הלאומי כי הינו סובל מנכות רפואית בשיעור של 60 אחוז לפחות, או לחלופין שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40 אחוז לפחות, אך לאחד או יותר מהליקויים הרפואיים שלו נקבעה נכות של 25 אחוז ומעלה. בהמשך, יידרש להוכיח החולה כי איבד 50 אחוז או יותר מכושר השתכרותו. נוסף על כך, חשוב לדעת, כי תלויה הזכאות לקצבה ברמת ההכנסה.

על-מנת לקבל את קצבת הנכות, יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי ובהמשך להיבדק ע"י וועדה רפואית מטעם המוסד. ביסוס הזכאות לקצבה אינו הליך פשוט, ולמרבה הצער, ישנם חולי פרקינסון המתקשים לזכות בקצבה, חרף מצבם הקשה.

במדריך הזכויות המלא שלנו תמצאו מידע נרחב על כל שלבי ההליך שתצטרכו לעבור לשם קבלת קצבת נכות ועל אפשרויות הפעולה העומדות לרשותכם.

גמלת ניידות

גמלת ניידות מוענקת למי שכושר הניידות שלהם נפגע ומקורה בהסכם ניידות שנחתם לפני שנים רבות בין משרד האוצר וביטוח לאומי. לגמלה זו יהיו זכאים חולי פרקינסון  שנפגעו במידה משמעותית בגפיים התחתונות שלהם.

גמלת הניידות אינה מחליפה את קצבת הנכות הכללית והזכאות לגמלה זו אינה תלויה בזכאות לקצבת נכות (בשונה מגמלת שירותים מיוחדים, אשר עשויה להשפיע על גמלת הניידות).

הגמלה באה לידי ביטוי בשורה מגוונת של הטבות, כמו קצבה חודשית לצורך החזקת רכב נכים, תג חניית נכה, סיוע כספי ברכישת רכב וסיוע כספי לצורך לימודי נהיגה. גובה הגמלה וסוג ההטבות להן יהיה זכאי מבקש הגמלה תלויים במספר משתנים, כמו חומרת מגבלת הניידות של החולה, המידה בה הוא נזקק לרכב ועוד. בתנאים מסוימים, גם חסרי רכב זכאים לקצבה.

כדי לקבל את גמלת הניידות, נדרש מבקש הגמלה להוכיח לביטוח הלאומי כי הוא עומד בתנאי הזכאות לגמלה. לשם כך, הוא צריך, בין השאר, להיבדק ע"י וועדה רפואית של משרד הבריאות. פירוט על ההליך הכולל תוכלו למצוא במדריך הזכויות שלנו.

גמלת שירותים מיוחדים

במקרים מסוימים, יהיו זכאים חולי פרקינסון לגמלת שירותים מיוחדים לנכים מהביטוח הלאומי, המיועדת לסייע לחולים לממן שירותי טיפול חיצוניים. גמלה זו רלוונטית לחולים שהגיעו למצב סיעודי ונזקקים לעזרה יומיומית לשם תפקוד בסיסי או להשגחה מתמדת כדי למנוע סכנה לעצמם ולזולת.

הגמלה מתבטאת בקצבה חודשית שגובהה תלוי בחומרת מצבו של החולה. חולים התלויים לחלוטין באדם אחר לאורך כל שעות היממה עשויים לזכות בקצבה של למעלה מ-4,000 ש"ח בחודש.

חולי פרקינסון עשויים לקבל גמלת שירותים מיוחדים נוסף על גמלת ניידות, אך רק במקרה שבו נקבעה לחולה מוגבלות בניידות בשיעור של 100 אחוז, או נמצא כי הוא זקוק לכיסא גלגלים או מרותק למיטה. במקרים אחרים, לא ניתן יהיה לקבל את שתי ההטבות במקביל.

כדי  לקבוע אם החולה זכאי לגמלה ומה יהיה גובהה, בוחן הביטוח הלאומי את מידת תלותו של החולה בזולת לצורך ביצוע מספר פעולות יומיומיות, ובהן: רחצה, אכילה, הלבשה ושמירה על היגיינה אישית. כמו כן, נבדק עד כמה זקוק החולה לעזרה בטיפול במשק הבית.

עם זאת, מבחן התלות של הביטוח הלאומי אינו המבחן היחיד שיש לעמוד בו. הזכאות לגמלה תלויה, בין השאר, בשיעור הנכות הרפואית שנקבעה לחולה, בקצבאות אחרות שהוא מקבל ובהכנסתו החודשית. במדריך הזכויות שלנו תוכלו לקרוא על מלוא התנאים לקבלת הגמלה.

פטור ממס הכנסה

במקרים מסוימים, עשוי חולה פרקינסון לזכות בפטור מתשלומי מס הכנסה.

על מנת לזכות בפטור, נדרש החולה להראות כי הינו סובל מנכות משוקללת בשיעור של 90% לפחות, עקב שלל מחלות, או בשיעור של 100% בגין מחלה אחת בלבד. עוד נדרש להראות, כי הנכות הינה לפרק זמן של 184 ימים לפחות (חצי שנה).

חשוב לדעת, עם זאת, כי מבחן הנכות הרפואית שמשמש את רשויות המס לצורך הענקת הטבת המס אינו זהה למבחן הנכות הרפואית המשמש את הביטוח הלאומי בענף נכות כללית.

מה ההבדל בין המבחנים ומה צריך לעשות כדי להשיג פטור ממס ההכנסה והטבות מס נוספות? על כך תוכלו לקרוא במדריך הזכויות שלנו.

תגמולי ביטוח סיעודי

חולי פרקינסון שרכשו ביטוח סיעודי מחברת ביטוח פרטית, אם באופן עצמאי ואם דרך מקום העבודה או ארגון אחר כלשהו (ביטוח סיעודי קבוצתי), עשויים להיות זכאים לתגמולי ביטוח סיעודי.

שיעור התגמולים ותקופת הזכאות משתנים מפוליסה לפוליסה, אך בדרך כלל, תנאי הזכאות בפוליסות השונות הקיימות בשוק הם דומים. המבחן העיקרי לזכאות הוא מבחן ה-ADL (או מבחן "פעולות המחיה היומיומיות), המתייחס לרמת התפקוד העצמאי של המבוטח.

תנאי הזכאות לתשלום, לפי תנאי הפיקוח על הביטוח, כוללים שני מסלולים חלופיים.

במסלול הראשון, מבוטח יוגדר כסיעודי, אם איבד המבוטח לפחות 50 אחוז מכושר התפקוד העצמאי שלו בשלוש או יותר מבין שש הפעולות היומיומיות, הכוללות: 1. רחצה 2. אכילה ושתייה 3. קימה ושכיבה 4. לבישה והתפשטות 5. התניידות 6. שליטה על סוגרים.

מסלול נוסף נוגע ל"תשושי נפש", כלומר למי  שתפקודם הקוגנטיבי נפגע כתוצאה ממחלות כגון דמנציה, אלצהיימר ופרקינסון, ונזקקים עקב כך לליווי והשגחה במידה משמעותית. גם חולים כאלה ייחשבו לסיעודיים לצורך קבלת תגמולי הביטוח.

שני המסלולים גם יחד עשויים להיות רלוונטיים לחולי פרקינסון, אך לא תמיד חברות הביטוח נענות בקלות לתביעות ביטוח סיעודי.

מדריך הזכויות שלנו עוסק באופן מפורט גם בנושא הביטוחים הסיעודיים הפרטיים ומספק מידע חשוב לחולי פרקינסון המבקשים לממש את פוליסת הביטוח הסיעודי שבידיהם.

ייעוץ וליווי מקצועי

בשורה התחתונה, עומדות לרשות חולי פרקינסון מגוון אפשרויות לקבלת סיוע, והסיוע עשוי להתבטא בסכומי כסף ניכרים מדי חודש.

המדריך שלנו נועד לסייע לכם לקבל תמונה מלאה אודות הזכויות המוקנות לכם.