נבחרת המלווים שלנו

דבי לוין
איציק בן אהרון
שון הראל
עמיתן מנדלסון
גוסטבו רייטר
רותי אהרונוב
איתן גרוס
ציפי גולדברגר
ציפי שיש