ריפוי בעיסוק - עלון פרקינסון

עבודות של סטודנטיות לתואר שני בריפוי בעיסוק- טל דגן וסיוון חסון אונ׳ חיפה בהנחיית דר׳ גלית יוגב סליגמן