תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי

לפני הגשת בקשה מומלץ לקרוא על תהליך תג חניה לנכה – באתר כל זכות.
״כדי לבקש הנחה באגרת הרישוי ולשם קבלת תו חנייה לנכה, יש למלא טופס מקוון באתר משרד התחבורה״

זכאי לתו חנייה לנכה מי שהוא אחד מאלה:

  1. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  2. נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  3. נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

לבקשה יש לצרף צילומים של המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה לתג נכה באתר משרד התחבורה
  2. ת.ז. + הספח
  3. רישיון נהיגה
  4. רישיון רכב

מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מקצועי המתייחס ליכולת הניידות/הליכה.
במשרד התחבורה יחליטו האם אתה זכאי לקבל פטור מאגרת רישוי ותו חנייה לנכה.

ניתן לקרוא עוד על הליך הגשת הבקשה באתר של משרד הרישוי.

מדריך: כיצד להוציא תג נכה ומה המכשולים הצפויים בדרך, לחוצו למדריך…

מידע וסיוע אפשר לקבל באתר:
(ניתן לקבל שרות ספציפי בתשלום)