חידושים טכנולוגיים בDBS

חידושים הקשורים לאלקטרודות ולקוצב (IPG) הגורם החשוב ביותר ביותר להצלחת הטיפול בקוצב מח הוא מיקום מדויק של האלקטרודות בגרעין המטרה במוח, בדרך כלל אזור שאחראי על תפקוד מוטורי בגרעין הסאב-תלמי (STN- SUBTHALAMIC NUCLEUS ). באופן אידאלי השדה החשמלי הנוצר סביב האלקטרודה המושתלת משפיע רק על מבנים המעורבים במחלת פרקינסון וניתן לשפר ללא תופעות לואי את […]