קצבת שירותים מיוחדים

גמלת שירותים מיוחדים

מתקשים בפעולות היומיום? קצבת שירותים מיוחדים אנשים רבים בעלי מוגבלות פיזית, וביניהם חולי פרקינסון, לרוב כאלה הסובלים ממחלה מתקדמת, נדרשים לעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיום וכן להשגחה במרבית שעות היממה. ייתכן ואותם אנשים, המבוטחים במוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, בין אם הם מקבלים קצבת נכות כללית ובין אם לאו. למעשה, קצבת שירותים […]