פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

נכים בישראל, וביניהם חולי פרקינסון רבים, יכולים לקבל פטור ממס הכנסה בנסיבות מסוימות. במאמר זה אפרט אודות התנאים בהם נדרש לעמוד וההליך שיש לעבור לצורך קבלת הפטור. החוק בישראל מאפשר לנכים לקבל שלל קצבאות והטבות מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות פטור ממס הכנסה, אשר לנכים רבים יכול להיות משמעותי ביותר. המקור החוקי לכך הינו סעיף 9(5) […]