ביטוח אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה

חשוב לנו לעבוד ולפרנס את משפחתו בכבוד. חולי פרקינסון רבים עובדים שנים רבות למרות המחלה, אך בשלב מסוים, במקרים של מחלה מתקדמת, היכולת לעבוד ולהשתכר נפגעת משמעותית. בדיוק בשביל כך קיים ביטוח אובדן כושר עבודה, בעזרתו המבוטחים שנפגע כושר עבודתם יכולים להמשיך ולהתקיים בכבוד על דרך קבלת תגמולי ביטוח מידי חודש. יחד עם זאת, לא […]