Parkinet - דף הסברים ורישום

מבצע "מנוי זהב" לחוגי (קורסי) פעילות גופנית

שלום לכולם, 

רכישת "מנוי זהב" מקנה זכות להשתתף בחוג (קורס) אחד או יותר מבין הארבעה המופיעים בטבלה הנ"ל או בכל ארבעת החוגים. הכל בתשלום אחד בלבד עבור המנוי. 

ניתן לרכוש את "מנוי הזהב" לחודש או לשלושה חודשים.

מנוי זהב לחודש מיום הרישום

כולל 4 חוגים (קורסים) סה"כ 16 שיעורים
חבר עמותה*: 100 ש"ח
לא חבר עמותה 180 ש"ח

מנוי זהב ל-3 חודשים מיום הרישום

כולל 4 חוגים (קורסים) סה"כ 48 שיעורים
חבר עמותה*: 220 ש"ח
לא חבר עמותה 480 ש"ח

* "חבר עמותה" נחשב מי שרשום ושילם דמי חבר עבור 2020 ו/או 2021 / מומלץ להרשם לחברות או לתשלום דמי חבר.
חבר חדש…           תשלום דמי חבר…

תהליך רכישת "מנוי זהב"
או רישום לחוגים (קורסים) נוספים אם כבר נרשמתם

את הרישום יש לבצע במחשב ולא בטלפון

מומלץ לקרוא את ההסבר על תהליך ההרשמה עד הסוף לפני לחיצה על כפתור: "מעבר להרשמה לחוגים". להגדלת התמונות יש ללחוץ עליהם. 

מסך 1

לאחר לחיצה על כפתור"מעבר להרשמה לחוגים" יפתח מסך 1. יש ללחוץ על לחצן "כניסה/הרשמה".

מסך 2

מי שלא נרשם בעבר – לחץ על "הרשמה" ללקוחות חדשים  ומלא פרטים מלאים – כולל  בחירת קורס ותשלום.
מי שנרשם בעבר – יש למלא מספר ת.ז. וסיסמה: 1234 וללחוץ על "כניסה".

מסך 3

בשני המקרים יופיע מסך 3. כאשר תלחצו על אחד החוגים שעדיין לא נרשמתם אליו – יופיע מסך 4.

מסך 4

יש ללחוץ על בצע הרשמה לקורס. אם עדיין לא רכשתם מנוי זהב מלאו את פרטי התשלום אם רכשתם מנוי  – לא תתבקשו לשלם פעם נוספת.

לרישום לקורסים נוספים

יש ללחוץ על ריבוע הקורס הנוסף בו תרצו להשתתף . יש להירשם לכל חוג פעם אחת בלבד. אם תחזרו למסך מס. 3

מסך 5

אפשרויות נוספות – פרטים על מה שנרשמתם:

  • השיעורים שלי
  • הקורסים שלי
  • היסטורית תשלומים
  • חזרה למערכת שעות => עובר למסך 3.

לסיכום

הרישום הוא לכל תקופת המנוי שרכשתם, לחודש או לשלושה חודשים.

הנרשמים יקבלו מייל ובו קישור כניסה שעתיים לפני כל שעור. 

ניתן להרשם לחוג עד שעתיים לפני שעת ההתחלה.

הסבר על החוגים השונים לבחירה