Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

החברה הישראלית להפרעות תנועה

החברה להפרעות תנועה מאגדת את כל הנוירולוגים המומחים להפרעות תנועה- שמטפלים בחולי הפרקינסון והינה חלק מהאיגוד הנוירולוגי בהר״י (ההסתדרות הרפואית בישראל).
 

מטרות החברה ותחומי עיסוקה:

  1. קידום ופיתוח תחום הפרעות התנועה מן ההיבט הקליני, מחקרי והוראתי;
  2. ייצוג תחום האבחון והטיפול בהפרעות תנועה בישראל וקידום ההכרה בו במישור המקצועי והציבורי;
  3. טיפוח קשרים ושיתוף פעולה בין העוסקים בטיפול בכאבי ראש בישראל ושמירה על רמה אתית- מקצועית;
  4. טיפוח קשרים מקצועיים ומדעיים עם חברות וארגונים מקבילים בחו"ל.
  5. ייצוג תחום הפרעות תנועה וקידום ההכרה בו במישור המקצועי והציבורי


מנכל החברה הינו דר׳ גלעד יהלום
חברי הועד הינם:
פרופ׳ טניה גורביץ- מרכז רפואי סורסקי, איכילוב
ֿפרופ׳ רות ג׳לדטי- מרכז רפואי רבין, בלינסון
דר׳ יאיר זלוטניק- מרכז רפואי סורוקה
דר׳ מאיר קסטנבאום- מרכז רפואי מאיר כפר סבא

אתר החברה…

תקנון החברה…