לחיות עם פרקינסון – במבט על היחיד, הזוג והמשפחה

פרקינסון היא מחלה של יחיד, המאובחן במחלה נוירו-דגנרטיבית. החולה הוא הנושא את סימני המחלה ועליו להתאים את חייו כל הזמן לשינויים שהמחלה מזמנת. מתוך עבודתי עם חולי פרקינסון ומשפחותיהם מצאתי כי מדובר במחלה אשר משפיעה באופן דרמטי על המערכות המקיפות את החולה – הזוג, המשפחה והקהילה סביבו. הפניית הזרקור על הסובבים את החולה מאפשרת התיחסות […]