Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

מתקשים בהליכה? גמלת ניידות

גמלת ניידות

כידוע, מחלת הפרקינסון יכולה להתבטא ברעד חמור בגפיים העליונות והתחתונות, כך שהדבר בהחלט יכול לגרום לחולים לנכות קשה וכפועל יוצא לקושי מהותי בניידות. המוסד לביטוח לאומי נותן התייחסות מיוחדת לכך ומעניק זכויות והטבות במסגרת גמלת הניידות. מבוטחים במוסד לביטוח לאומי, אשר סובלים מנכות רפואית בגפיים התחתונות ומוגבלים בתנועה עשויים להיות זכאים לגמלאות. כחלק מגמלת הניידות, […]