Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ביטוחי סיעוד

תביעות סיעוד

כידוע, מחלת הפרקינסון הינה מחלה פרוגרסיבית, הפוגעת במצבו התפקודי של החולה בצורה משמעותית, בעיקר בשלביה המתקדמים. במקרים בהם הפגיעה התפקודית היא קשה והחולה מתקשה בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות, פונים חולים רבים לחיפוש אחר מקורות סיוע – ולרוב נתקלים בביטוח הסיעוד. רבים מאיתנו שמעו את המונח "ביטוח סיעוד" לפחות פעם אחת בחיים. מונח זה, אשר יכול […]

ביטוח אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה

חשוב לנו לעבוד ולפרנס את משפחתו בכבוד. חולי פרקינסון רבים עובדים שנים רבות למרות המחלה, אך בשלב מסוים, במקרים של מחלה מתקדמת, היכולת לעבוד ולהשתכר נפגעת משמעותית. בדיוק בשביל כך קיים ביטוח אובדן כושר עבודה, בעזרתו המבוטחים שנפגע כושר עבודתם יכולים להמשיך ולהתקיים בכבוד על דרך קבלת תגמולי ביטוח מידי חודש. יחד עם זאת, לא […]

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

נכים בישראל, וביניהם חולי פרקינסון רבים, יכולים לקבל פטור ממס הכנסה בנסיבות מסוימות. במאמר זה אפרט אודות התנאים בהם נדרש לעמוד וההליך שיש לעבור לצורך קבלת הפטור. החוק בישראל מאפשר לנכים לקבל שלל קצבאות והטבות מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות פטור ממס הכנסה, אשר לנכים רבים יכול להיות משמעותי ביותר. המקור החוקי לכך הינו סעיף 9(5) […]

מתקשים בהליכה? גמלת ניידות

גמלת ניידות

כידוע, מחלת הפרקינסון יכולה להתבטא ברעד חמור בגפיים העליונות והתחתונות, כך שהדבר בהחלט יכול לגרום לחולים לנכות קשה וכפועל יוצא לקושי מהותי בניידות. המוסד לביטוח לאומי נותן התייחסות מיוחדת לכך ומעניק זכויות והטבות במסגרת גמלת הניידות. מבוטחים במוסד לביטוח לאומי, אשר סובלים מנכות רפואית בגפיים התחתונות ומוגבלים בתנועה עשויים להיות זכאים לגמלאות. כחלק מגמלת הניידות, […]

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת שירותים מיוחדים

מתקשים בפעולות היומיום? קצבת שירותים מיוחדים אנשים רבים בעלי מוגבלות פיזית, וביניהם חולי פרקינסון, לרוב כאלה הסובלים ממחלה מתקדמת, נדרשים לעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיום וכן להשגחה במרבית שעות היממה. ייתכן ואותם אנשים, המבוטחים במוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, בין אם הם מקבלים קצבת נכות כללית ובין אם לאו. למעשה, קצבת שירותים […]

איבדת את היכולת לעבוד? קצבת נכות כללית

נכות כללית

קצבת נכות כללית הינה קצבה כספית המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי מידי חודש למבוטח אשר סובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תאונה או כתוצאה ממום מולד. בכדי שתוכר זכאותו של אדם לקצבה, יש להוכיח כי לא זו בלבד שהוא סובל מבעיה רפואית, אלא שאותה בעיה פוגמת בכושר עבודתו באופן משמעותי. למעשה, גובה קצבת […]

שלבים ראשונים במימוש הזכויות

אובחנת כחולה פרקינסון? שלבים ראשונים במימוש הזכויות פרקינסון הינה מחלה נוירולוגית כרונית קשה, הפוגעת באופן הדרגתי במערכת העצבים, מובילה להידרדרות מתמשכת ביכולות מוטוריות, ובשלבים מתקדמים אף עלולה לפגוע בכישורים הקוגניטיביים של מי שלוקה בה. ניתן ללמוד לחיות לצד המחלה, אך לא פחות חשוב, כדאי ללמוד את הזכויות המגיעות בעקבותיה.   פרקינסון הינה מחלה נוירולוגית קשה […]