התמודדות עם אכזבה - רבקה נהרה

26/09/2012
התמודדות עם אכזבה
אפתח בשיר  תמציתי וממצה כדרכם של שירים.
דרך ההתייחסות שלי לשירי אפרוש את היריעה
המספרת :כיצד אפשר להתמודד עם אכזבה.
כיצד
היום עולים צצים גחים
תחושות ורגשות נמוכים
היום הדמעות מציפות
התבוננות הקשבה
הרפייה הההההההההה
כניסה  וגילוי: אכזבה
מרעילה עוטפת כל חלקה טובה
והלב נכמר ובגוף מה מר
והחושך גובר
כיצד
מפענחים את קוד הפתיחה
מפעילים את שער החמלה
ויוצאים בהבנה:
אין האכזבה ממשית
היא הבל ואשלייתית
מקורה בהנחה שקרית
של צורך  במשהו מן החוץ
שאיננו נחוץ
הרפייה.....נשימה........אנחה.....חיוך!!!!!!!!
 
השיר מתאר תהליך בו משתנה הבחירה באכזבה לבחירה בחיוך.
בתחילה   עולים העצב הכאב  והדמעות. מבשרים הפרה של האיזון.
האורות האדומים נדלקים ומתחילה התחברות אל המקום בגוף בו מתרחשת הדרמה.
התבוננות והקשבה מזהים : מדובר באכזבה.
הגוף והנפש מוצפים ברגשות ונדמה שמהמקום הזה לא זזים כי עמוק בבוץ תקועים.
ועולים ההיגדים:
חרפה, בושה, כשלון,
חשיפה ,חולשה, חרטה אשמה,
ועולה ההכרה........: אני מוכנה להכיר בערך עצמי רק כש"מוחאים " לי כפיים. ועכשיו, הלוא נדונתי לדראון עולם
כככ ווווווו לללללללל םם-איזו מלה נוראה : כולם
ילעגו יגנו יזלזלו יתרחקו
ועולה ה"קוד":מעוף הציפור.
התרחקי וזהי במה מדובר
והכרה מבליחה: שוב הפעלתי את תחושת הקורבן האומלל
וזכרון טרי עולה: בסיבוב הקודם הרחקתיו ועכשיו שב .
יש בכוחי להורידו מהמשחק , להושיבו על הספסל
ולהראות לו איך המשחק מנוהל.
ואז כשהוא מנוטרל יורד המתח
הנשימה מתרחבת הלב מתרווח
והחיוך כבר כאן
אוהבת את כולם
יודעת שאני האחראית
אני הבוחרת בין אכזבה
לבין חיוך סוף הדרך
עבור לתוכן העמוד